Praha připravila šest desítek kroků pro přechod na cirkulární ekonomiku

Vedení Prahy připravilo šest desítek kroků, které chce v letech 2023 až 2025 uskutečnit při přechodu na takzvanou cirkulární ekonomiku. Oběhové hospodářství vychází z principu opakovaného využívání surovin, čímž se snižuje množství odpadů.

Akční kroky ekonomiky

„Přechod na cirkulární ekonomiku má pro město dlouhodobý pozitivní potenciál. Cirkulární ekonomika přináší jak ekonomické, tak environmentální benefity. Zároveň napomáhá budovat image Prahy jako moderního, progresivního a zeleného města,“ píše se v materiálu.

Projekty, v dokumentu nazývané akční kroky, jsou rozděleny do sedmi kategorií, které mají největší potenciál pro úsporu materiálu a emisí. První skupinou jsou čtyři tematické cíle, kterými jsou stavebnictví, voda, odpady a také zemědělství a potraviny. Doplněny jsou pak ještě druhou skupinou tří takzvaně průřezových cílů, které se týkají veřejných zakázek, podpory podnikání a inovací a řízení a implementace.

Konkrétní aktivity

Dnes schválený akční plán uvádí konkrétní kroky. Mezi nimi jsou například projekty školy, jejíž fungování bude postaveno na principu cirkulární ekonomiky. Dalším je opětovné využívání materiálů z demolic, čímž se sníží využití primárních surovin. V oblasti vody chce magistrát snížit množství vody, která při deštích odtéká do kanalizace, a využít ji třeba na zalévání.

Město chce projekty financovat ze svého rozpočtu i ze získaných státních či evropských dotací.

Zdroj: ČTK

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...