Solární ohřev vody: Snižte náklady a zvyšte udržitelnost

Solární ohřev vody je moderní a ekologický způsob, jak snížit náklady na energie a přispět k ochraně životního prostředí. Pokud zvažujete možnost solárního ohřevu vody, může to být skvělá investice do budoucnosti. Následující článek přináší několik důvodů, proč je solární ohřev vody zajímavou volbou pro mnoho lidí a také důležité informace ohledně systému dotací v České Republice. Kromě rodinných domů totiž existují také možnosti dotací pro nízkopříjmové domácnosti a firmy. Díky těmto finančním podporám se stává solární ohřev vody dostupným a atraktivním řešením pro více skupin lidí, ať už se jedná o domácnosti s omezenými finančními prostředky nebo podniky chtějící přejít na ekologičtější a udržitelnější provoz.

Solární ohřev vody: Obsah

Proč solární ohřev vody? Úspora nákladů!

Jedním z nejzřetelnějších důvodů, proč zvolit solární ohřev vody, je snižování nákladů na energii. Solární ohřev vody vám umožní snížit náklady na vytápění vody až o 50-80 %. Jakmile jsou solární kolektory nainstalovány, energie ze slunce je zcela zdarma. To znamená, že domácnosti mohou snížit své účty za elektřinu nebo plyn a dlouhodobě ušetřit peníze. Navíc v mnoha zemích, včetně České Republiky, existují daňové úlevy nebo dotace pro instalaci solárních systémů, což ještě více podporuje návratnost investice.

Ekologický přínos

Solární ohřev vody představuje ekologicky šetrnou alternativu. Tradiční způsoby ohřevu vody využívají fosilní paliva, která produkují emise skleníkových plynů a přispívají k globálnímu oteplování. Naopak solární ohřev vody neprodukuje emise a snižuje ekologickou stopu domácnosti. Tímto způsobem můžeme každý přispět k ochraně životního prostředí a snižování závislosti na fosilních palivech.

muž ukazuje rodině solární panely, solární ohřev vody, fotovoltaické panely, dotace

Dotace pro rodinné domy na solární ohřev vody

Dotace na solární ohřev vody jsou jedním z nejatraktivnějších prvků, které přispívají k rozhodnutí mnoha lidí investovat do této technologie. Pro žadatele je důležité vědět, že výše dotace závisí na typu solárního systému, který si zvolí. U solárních termických systémů, které slouží k ohřevu teplé užitkové vody, se pohybuje v rozmezí 35 000–50 000 Kč. Na druhou stranu u fotovoltaických systémů, které slouží k přeměně slunečního záření na elektřinu, je možné získat dotaci od 35 000 Kč až do výše 205 000 Kč.

Celková suma dotace se pak odvíjí od způsobilých výdajů. V rámci celého programu mohou žadatelé získat až 50 % způsobilých výdajů, což však nemůže překročit hranici 350 000 Kč. To znamená, že částka dotace bude záviset na celkových nákladech na pořízení a instalaci solárního systému.

Čtěte také: Recenze dodavatele Schlieger

Důležité je také poznamenat, že možnost žádosti o dotaci není vázána na dokončení nemovitosti nebo kolaudaci. Žádost lze podat před zahájením stavby nebo úpravy domu, během stavby nebo rekonstrukce a dokonce i po jejich skončení. To znamená, že i ti, kteří již v minulosti provedli instalaci solárního ohřevu vody a splňují podmínky, mohou stále požádat o dotaci a využít tak finanční podporu na svém stávajícím zařízení.

Snadná žádost o dotaci na solární ohřev vody

Žádost o dotaci na solární ohřev vody není složitá. Před podáním žádosti je třeba zpracovat projektovou dokumentaci a posudek energetické náročnosti budovy. Žádost se pak elektronicky zaregistruje na webových stránkách www.novazelenausporam.cz a poté se doručí na vybrané krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Po schválení žádosti a registraci akce je dotace vyplacena na váš účet.

Podmínky pro získání dotace

Chcete-li získat dotaci na solární ohřev vody, musí váš dům splňovat určité podmínky. Musí jít o kolaudovaný rodinný dům, objekt k bydlení nebo zemědělskou usedlost s číslem popisným. Celková plocha domu nesmí přesáhnout 350 m2, a maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému na domě nesmí být vyšší než 10 kWp. Příjemce dotace musí zachovat účel užívání solárního ohřevu po dobu 10 let ode dne vydání registrace a rozhodnutí o přidělení dotace.

solární ohřev vody, fotovoltaické panely, ekologie, dotace

Dotace pro nízkopříjmové domácnosti na solární ohřev vody

Pro nízkopříjmové domácnosti je k dispozici dotační program Nová zelená úsporám Light, který umožňuje využít dotaci i na pořízení solárního ohřevu vody. Montáž tohoto systému se obejde bez velkých stavebních zásahů a není zapotřebí souhlas distributora. Nízkopříjmové domácnosti, které splňují příslušné kritéria, mohou získat dotaci až do výše 90 000 Kč a pokrýt tak celé náklady na pořízení. 

Nepřehlédněte: Recenze společnosti ČEZ 

Podmínkou pro získání dotace na fotovoltaický ohřev vody v rámci programu Nová zelená úsporám Light je, že všichni členové domácnosti musí splňovat minimálně jedno z následujících kritérií: pobírají starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. 

Díky této podpoře mohou nízkopříjmové domácnosti získat až 90 000 Kč, což jim umožní dosáhnout větší energetické nezávislosti a ušetřit na výdajích za energie i do budoucna. Finanční prostředky lze čerpat předem a mohou pokrýt až 100 % nákladů, což nízkopříjmovým domácnostem usnadňuje rozhodnutí investovat do ekologičtějších a úspornějších technologií.

Dotace pro firmy na solární ohřev vody

Dotace na solární ohřev vody jsou dostupné nejen pro domácnosti, ale také pro firmy. Pro tento účel slouží program Úspory energie, vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Firmy, včetně hotelů, restaurací, sportovních zařízení a rekreačních středisek, mohou žádat o dotaci pro instalaci fotovoltaických elektráren bez baterie nebo s baterií. Dotace mohou dosáhnout až 50 mil. Kč, minimální částka je však 2 mil. Kč.

Je ale  třeba poznamenat, že dotace na fotovoltaické elektrárny nejsou dostupné pro firmy se sídlem v Praze. Pro firmy mimo Prahu však program Úspory energie poskytuje výbornou příležitost investovat do zelených technologií a snížit své provozní náklady.

Spolupráce se specialisty

I když můžete solární ohřev vody instalovat sami, spolupráce se specialisty vám může ušetřit mnoho stresu a potíží. Kvalitní dodavatelé disponují zkušenými týmy montérů a elektrikářů, kteří zajistí, že vaše solární zařízení bude instalováno správně a v souladu s požadavky dotačních programů. Spolupráce s profesionály zvyšuje pravděpodobnost úspěšného získání dotace a snižuje riziko komplikací.

specialista na solární ohřev vody, ekologie

Závěr

Solární ohřev vody je výhodnou a ekologickou volbou pro každou domácnost i firmu. Díky ekonomickým úsporám, environmentálním přínosům a dostupným dotacím se tato investice vyplatí jak finančně, tak i z hlediska ochrany životního prostředí. Nezapomeňte dodržovat podmínky pro získání dotace a zvažte spolupráci se specialisty, aby byla instalace solárního ohřevu vody úspěšná a bezproblémová. Investujte do budoucnosti a přispějte k udržitelnosti planety!

Čtěte naše recenze dodavatelů solárního ohřevu vody a dalších zelených řešení!

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...