Co je rekuperace tepla? Typy a účel rekuperátorů

Při provozu větracího systému se z místnosti odvádí odpadní vzduch a určité množství tepelné energie. V chladném období se to stává příčinou zvyšujících se účtů za elektřinu. Rekuperace tepla ve větracích systémech umožňuje snížit náklady na energii, aniž by byla narušena běžná výměna vzduchu. To je možné díky použití speciálních zařízení pro výměnu tepla. Nazývají se rekuperátory.

Obsah článku: Rekuperace

Rekuperace – co potřebuji vědět?

Ve větracích zařízeních se pod rekuperací rozumí proces předávání tepelné energie z jednoho toku do druhého. Například v chladném období jde o ohřev studené vzduchové hmoty, která do místnosti vstupuje z ulice, teplým vystupujícím vzduchem; v teplém období je tomu přesně naopak – teplý vzduch z ulice je ochlazován energií chladnějšího vzduchu v místnosti. K této operaci se používají rekuperátory. Tato teplosměnná zařízení mají ventilátor pro čerpání proudů vzduchu směřujících různými směry, systém filtrů a teplosměnný prvek. Jsou vybaveny moderní automatikou, která sleduje kvalitu přiváděného vzduchu a umožňuje proces účinně řídit.

V rekuperátorech se protichůdné proudy vzduchu vzájemně nemíchají, protože jsou umístěny v oddělených jednotkách. Teplo se rekuperuje výhradně přes stěny výměníku tepla.

Maximální účinek rekuperace se projevuje v budovách a konstrukcích, ze kterých je vzduch vytlačován. Mezi ně patří budovy z lehkých pěnových bloků, sendvičových panelů, plynosilikátových desek a dalších nových stavebních materiálů s vysokým tepelněizolačním potenciálem. Přirozená cirkulace vzduchu je v nich velmi slabá.

Potíže s cirkulací vzduchu jsou zaznamenány také u nejběžnějších betonových a cihlových budov. V nich jsou nyní instalována moderní plastová okna, která poskytují vysokou úroveň zvukové a tepelné izolace. Takové konstrukce doslova zastavují přirozenou výměnu vzduchu, neumožňují pronikání čerstvých proudů do budovy.

Tyto problémy řeší uspořádání systému nuceného větrání. Ten dokonale obnovuje normální výměnu vzduchu, ale výrazně (až o 50-60 %) zvyšuje tepelné ztráty. V tomto případě se prakticky nelze obejít bez rekuperátorů.

Rekuperace, rekuperace tepla

Přečtěte si také: Elektrokotel: jak vybrat správný elektrokotel?

Konstrukční prvky  

Rekuperace ve větrání je poměrně nová technologie. Její působení je založeno na možnosti využít odebrané teplo k vytápění místnosti. Děje se tak díky odděleným potrubím, takže se proudy vzduchu vzájemně nemíchají. Konstrukce rekuperačních jednotek může být různá, některé typy zabraňují kondenzaci při přenosu tepla. To také ovlivňuje úroveň výkonu celého systému.

Větrání s rekuperací tepla může během provozu dosahovat vysoké účinnosti, která závisí na typu rekuperační jednotky, rychlosti proudění vzduchu přes výměník tepla a rozdílu mezi teplotou venku a uvnitř místnosti. Hodnota účinnosti může v některých případech, kdy je větrací systém navržen s ohledem na všechny faktory a má vysoký výkon, dosáhnout až 96 %. Ale i v případě chyb v provozu systému je minimální hranice účinnosti 30 %.

Účelem rekuperační jednotky je maximalizovat využití zdrojů větrání, aby byla dále zajištěna dostatečná výměna vzduchu v místnosti a také úspora energie. S ohledem na skutečnost, že přívodní a odvodní větrání s rekuperací pracuje většinu dne, a také s ohledem na to, že zajištění dostatečné výměny vzduchu vyžaduje velký výkon zařízení, pomůže použití větracího systému se zabudovanou rekuperační jednotkou ušetřit až 30 % elektrické energie.

Za nevýhodu takového zařízení lze označit poměrně nízkou účinnost při instalaci ve velkých prostorách. Spotřeba elektrické energie bude vysoká a výkon systému, zaměřeného na výměnu tepla mezi proudy vzduchu, může být znatelně nižší, než je očekávaná hranice. Je to způsobeno tím, že malé plochy mají mnohem rychlejší výměnu vzduchu než velké lokality.

Typy rekuperátorů tepla

Deskové rekuperátory tepla se skládají z žebrovaných kovových nebo plastových desek. Výměna tepla probíhá protiproudým pohybem vzduchu mezi deskami. Účinnost až 50-60 %. Kompaktní rozměry, snadná instalace.

Rotační rekuperátor má rotační jednotku se speciální tryskou. Při otáčení se tryska střídavě dotýká teplého astudeného vzduchu. Rotační rekuperátory jsou účinné, ale vyžadují pravidelnou údržbu.

Regenerační rekuperátor ukládá teplo do keramického zásobníku tepla a poté jej uvolňuje do vzduchu. Regenerační rekuperátory se pyšní vysokou účinností, jsou to odolné, ale drahé jednotky.

Tepelné trubky předávají teplo cirkulací pracovní kapaliny uvnitř. Trubky jsou považovány za jednoduché a spolehlivé, ale málo výkonné, vyžadují velkou teplosměnnou plochu.

Rekuperátory s tepelným čerpadlem využívají tepelné čerpadlo k přenosu tepla z odváděného vzduchu dopřiváděného vzduchu. Jsou vysoce účinné a umožňují ohřev vzduchu až na +40 °C.

Kalorifery ohřívají vzduch pomocí vodního nebo elektrického ohřívače. Nejsou to rekuperátory, ale často pracují ve dvojicích pro dodatečný ohřev.

Rekuperace tepla, ventily na domě

Čtěte další z našich článků: Víte, za jak dlouho se vám vrátí investice do myčky?

Důležitost výběru materiálu v rekuperačních systémech

V oblasti průmyslových procesů hrají rekuperační systémy klíčovou roli při zvyšování účinnosti a minimalizaci plýtvání energií. Základem těchto systémů je výběr materiálů, což je rozhodnutí, které může významně ovlivnit jejich výkonnost a životnost.

Výběr materiálů pro rekuperační systémy musí zohledňovat různé faktory, jako je tepelná vodivost, trvanlivost, odolnost proti korozi a nákladová efektivita. Materiály s vysokou tepelnou vodivostí, jako je měď nebo hliník, usnadňují účinnou výměnu tepla a optimalizují rekuperaci energie. Kromě toho je nejdůležitější trvanlivost, aby odolaly náročným provozním podmínkám a zajistily dlouhodobou spolehlivost.

Dalším kritickým hlediskem je odolnost proti korozi, zejména v prostředí s vysokou vlhkostí nebo působením chemických látek. Použití materiálů odolných proti korozi, jako je nerezová ocel nebo specializované povlaky, chrání před degradací a prodlužuje životnost systému.

Kromě toho je pro vyvážení požadavků na výkonnost a rozpočtových omezení zásadní nákladová efektivita. I když prémiové materiály mohou nabízet vynikající vlastnosti, pečlivé vyhodnocení alternativ může pomoci dosáhnout optimálních výsledků v rámci rozpočtových omezení.

Údržba 

Systém rekuperace tepla nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Stačí jednou až dvakrát ročně vyměnit filtry uvnitř systému. Jednotka zajišťuje vysokou kvalitu vzduchu v celé budově po celou dobu. Vzhledem k tomu, že proud vzduchu je před distribucí filtrován, je zpravidla bezprašný.

Nepřehlédněte: Schlieger recenze

Rekuperace závěrem

Rekuperační ventilační systém je účinný způsob, jak snížit náklady na energii a zlepšit cirkulaci vzduchu v interiéru. Na první pohled se zdá, že má poměrně vysoké náklady. Výhody jsou však značné, pokud jde o kvalitu vzduchu amnožství peněz, které v průběhu let ušetříte na účtech za energie.

Výhody

Stálý přísun čerstvého vzduchu vytváří příjemnější vnitřní prostředí.

Díky vestavěným filtrům na dlouhou dobu zapomenete na prach a alergeny.

Aktivní regulace vlhkosti zabraňuje vzniku plísní a hub.

Rekuperační větrání výrazně snižuje spotřebu elektrické energie v budově.

Nevýhody

Nákup takového systému vás může stát hodně peněz. Je však důležité si uvědomit, že jasné výhody stojí za investici v dlouhodobém horizontu.

Instalaci zařízení musí provádět výhradně kvalifikovaní odborníci.

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...