U Chban na Chomutovsku plánuje investor fotovoltaickou elektrárnu

U Chban na Chomutovsku plánuje investor výstavbu fotovoltaické elektrárny. Záměr počítá s umístěním 91.665 solárních panelů na oplocené plochy. ČTK to zjistila z oznámení zveřejněného v informačním systému EIA ministerstva životního prostředí. Záměr bude posuzovat Krajský úřad Ústeckého kraje.

Elektrárna na zemědělských plochách

Ze záměru vyplývá, že investor chce stavět na pozemcích, které jsou podle územního plánu obce Chbany zařazeny do ploch zemědělských a ploch těžby nerostů. Momentálně jsou plochy zemědělsky využívané nebo slouží jako sklad štěrku.

Charakteristiky plánované fotovoltaické elektrárny

Celkový výkon elektrárny má být 55.000 kW. Součástí výstavby jsou obslužné komunikace, výstavba rozvodny a naučné stezky. Investor počítá se záborem půdy na 30 let. Předpokládaný termín zahájení výstavby je na přelomu let 2024 a 2025 a lhůta výstavby je 20 týdnů.

Výběr lokality zdůvodnil investor jejím potenciálem pro výrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje, dalším důvodem byla i možnost připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. „Lokalita záměru byla vybrána z hlediska klimatických podmínek, z hlediska přístupnosti a inženýrsko-geologických podmínek,“ uvádí se v záměru.

Zdroj: ČTK

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...