Dotace na tepelné čerpadlo: Kdo na ni má nárok a jak o ni požádat?

Přestože z  hlediska cen energie jsme již nejspíše za jejich vrcholem, na cenové relace, na které jsme byli zvyklí před rokem 2022, se již s největší pravděpodobností nedostaneme. Alespoň do doby, než se podaří nahradit dodávky relativně levných ruských energetických komodit z jiných lokalit nebo než se podaří razantním způsobem zvýšit objem vyráběné (a tedy nabízené) elektřiny na evropském trhu. Proto řada tuzemských domácností stále více pošilhává po alternativních způsobech, jak zabezpečit svou energetickou potřebu, a zároveň tak výrazně ulevit své peněžence. Jednou z takových alternativ je tepelné čerpadlo, na jehož instalaci je možné získat nezanedbatelnou finanční podporu od státu.

Pojďme si na začátek tepelné čerpadlo představit. Zjednodušeně řečeno se jedná o zařízení, které dokáže přenést teplo z bodu (prostoru) A do bodu (prostoru)  B, respektive z jednoho prostředí do jiného prostředí. Tepelných čerpadel existuje hned několik typů, a to například vzduch-vzduch, země-vzduch, voda-vzduch, vzduch-voda nebo země-voda. První z dvojice prostředí vždy říká, odkud je teplo čerpáno, druhý termín pak určuje, kam je teplo posíláno.

Obsah článku

Tepelné čerpadlo a jeho princip

S trochou zjednodušení by se dalo říci, že tepelné čerpadlo funguje na principu obyčejné ledničky. V uzavřeném chladivovém okruhu proudí speciální teplonosné médium, které během svého oběhu mění skupenství a prochází čtyřmi fázemi přes výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Při stlačení kompresorem se zahřeje, dále pokračuje do tepelného výměníku (kondenzátoru), kde se změní na kapalinu, a přes expanzní ventil se vrací do plynného skupenství, ve kterém bylo na začátku cyklu.

Tepelné čerpadlo: Typy

Každý typ tepelného čerpadla je vhodný k trochu jinému účelu. Zřejmě nejjednodušším a zároveň nejdostupnějším tepelným čerpadlem je zařízení vzduch-vzduch. U něho jde o přenos tepla mezi vnějším a vnitřním prostředím. Výhodou je, že může být využíváno jak v zimě, tak v létě. V chladných částech roku dokáže uvnitř obydlí přitopit, naopak v horkých dnech dobře poslouží jako klimatizace.

Dalším poměrně rozšířeným typem tepelného čerpadla je zařízení vzduch-voda. Toto tepelné čerpadlo je určeno k přenosu tepla ze vzduchu (zpravidla z vnějšího prostředí) do vodní soustavy objektu. Teplo může být využíváno buď jen k ohřevu pitné, respektive užitkové vody, nebo k ohřevu vody, pomocí níž se ohřívá topná soustava (radiátory, podlahové topení). Zkrátka a dobře, tepelné čerpadlo vzduch-voda lze využít k vytápění nebo jen ohřevu vody, kterou běžně doma používáme.

Tepelné čerpadlo funguje na podobném principu jako lednice.

Třetím typem tepelného čerpadla je princip země-voda. Jedná se o tepelné čerpadlo, které získává teplo přímo ze země (de facto geotermální tepelnou energii) a přenáší ji opět do vodní soustavy určitého objektu. Tento typ tepelného čerpadla je nejnáročnější na instalaci, protože k jeho používání je zapotřebí pozemek. Je tedy vhodné pro rodinné domy se zahradou. Funguje tak, že pod povrch k domu přilehlého pozemku se umístí plastové hadice (takzvané zemní kolektory) naplněné nemrznoucí směsí, která následně přenáší zemské teplo do vodní soustavy.

Čtěte také: Společnost Viessmann posouvá hranice energetického řešení

Tepelné čerpadlo: Parametry pro výběr

V první řadě je třeba si ujasnit, k čemu vlastně chcete tepelné čerpadlo využívat. Má jít o hlavní zdroj vytápění v zimě, nebo jen jako doplněk? Využijete jej spíše v létě jako klimatizaci? Jak velký dům nebo byt má čerpadlo obsloužit? Tomu všemu byste měli přizpůsobit svůj výběr.

Zřejmě nejdůležitějším parametrem tepelného čerpadla je takzvaný topný faktor (COP – Coeficient Of Performance). Jedná se o poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou (tedy do tepelného čerpadla dodanou) elektrickou energií. Jinými slovy jde o poměr mezi energií, kterou tepelnému čerpadlu musíte dodat, a energií, kterou z něj získáte.

Čím vyšší topný faktor tepelného čerpadla je, tím je jeho provoz lacinější, respektive efektivnější. Pokud je tedy výkon tepelného čerpadla například 10 kilowattů a vy mu musíte dodat výkon ve výši dvou kilowattů, topný faktor je roven pěti (10 děleno 2).

Když tedy tepelné čerpadlo vybíráte, měl by vám dodavatel hodnotu topného faktoru sdělit a rovněž uvést, za jakých podmínek bylo daného topného faktoru dosaženo. Topný faktor se totiž v závislosti na vnějších podmínkách mění.  Záleží tedy na vnější teplotě vzduchu (země), což znamená, že v jednom období topný faktor může dosahovat hodnoty pět, v jiném osm, a jindy zase třeba jen hodnoty tři. Vyššího topného faktoru tedy bude dosaženo, když je rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou nižší. Při vytápění tepelným čerpadlem lze ušetřit 40 až 60 procent nákladů oproti vytápění elektrokotlem nebo zemním plynem.

Tepelné čerpadlo: Dostupnost

Do úvahy o pořízení tepelného čerpadla nutně vstupuje jeho dostupnost, tedy pořizovací cena včetně nákladů na instalaci. Obecně platí, že nejjednodušší řešení zároveň představuje nejdostupnější variantu. Nejsnáze tak lze pořídit tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Pro jeho fungování v zásadě stačí vybrat vhodné místo vně domu (klidně i na vnější straně obvodové stěny), propojit s vnitřním zařízením, připojit k elektřině a můžete čerpadlo začít využívat. U tepelného čerpadla vzduch-vzduch vám postačí i nižší desítky tisíc korun.

Potřeba vybrat vhodné místo vně domu na tepelné čerpadlo

O něco dražší je pak tepelné čerpadlo vzduch voda. Pokud o něm uvažujete, měli byste si ještě ujasnit, zda jej budete využívat pouze k ohřevu vody, nebo také k vytápění. Podle toho je třeba zvolit čerpadlo o adekvátním výkonu. Pro tento parametr je klíčová hodnota tepelné ztráty obydlí, které jím chcete vytápět. Obecně platí, že čím vyšší tepelnou ztrátu váš dům má, tím výkonnější čerpadlo bude nutné pořídit. Pořizovací cena se běžně pohybuje nad 200 tisíci korun, obvykle kolem 250-270 tisíc. Podobně se pohybují náklady na pořízení také u tepelného čerpadla země voda, zde je však třeba počítat s mírně vyššími náklady na pokládku zemních kolektorů.

Nepřehlédněte: Firma Acetex je průkopníkem na českém energetickém trhu

Dotace od státu pořízení zlevní

Ano, tepelné čerpadlo, které by mělo sloužit k vytápění, není zrovna lacinou záležitostí. Pro řadu domácnostní tak může být kvůli vysoké ceně nedostupné. Naštěstí zde existuje možnost, jak si pořízení alternativního zdroje tepla zlevnit. A to prostřednictvím dotace od státu.

Stát už před několika lety spustil program, z něhož podporuje instalaci ekologicky šetrnějších způsobů vytápění nebo ohřevu vody. Stěžejním je Zelená úsporám, respektive Nová zelená úsporám. V rámci tohoto programu je možné získat na pořízení tepelného čerpadla až 140 tisíc korun.

Nejnižší částkou (45 tisíc korun) stát podporuje pořízení tepelného čerpadla pro ohřev vody. Na čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění lze získat až 60 tisíc, u čerpadla vzduch-vzduch pro vytápění a ohřev vody až 80 tisíc, stejně jako u varianty tepelného čerpadla pouze pro vytápění. 100 tisíc korun je možné získat pro instalaci tepelného čerpadla s teplovodním systémem vytápění s přípravou teplé vody, 120 tisíc pro čerpadlo se zemním kolektorem pro vytápění. Nejvíce, tedy již zmíněných 140 tisíc korun je určeno pro pořízení tepelného čerpadla se zemním kolektorem pro ohřev vody a vytápění nebo pro čerpadlo propojené se systémem fotovoltaické elektrárny.

Kdo může dotaci získat

O dotaci na pořízení tepelného čerpadla může požádat, respektive ji získat, pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, která se nachází v České republice. O státní příspěvek může požádat nejen fyzická, ale i právnická osoba. Dotace z programu Nová zelená úsporám jsou tedy určené i pro firmy. Žadatel musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Dotace od státu na tepelné čerpadlo 
může získat majitel nemovitosti umístěné v ČR.

U tepelného čerpadla, kterým nahrazujete jiný zdroj tepla, musíte pro vyřízení dotace mimo jiné předložit: doklad o kontrole starého zdroje, fotodokumentaci starého zdroje, zprávu o uvedení starého zdroje do provozu, fotodokumentaci nového zdroje (nově pořizovaného tepelného čerpadla), veškeré daňové doklady a doklad o zaplacení. Důležité je, že dotace vám bude proplacena až po kompletním pořízení a instalaci tepelného čerpadla vaším dodavatelem. Je tedy nutné být schopen pořízení čerpadla financovat kompletně s tím, že dotaci vám stát (po vyhodnocení splnění podmínek) zašle na účet až ex post.

Čtěte také: Firma Woltair přichází s inovativním přístupem k zelené energii pro udržitelnou budoucnost

Řadu lidí může právě papírování kolem žádání o dotaci od pořízení tepelného čerpadla odradit. Dnes je ale už poměrně běžné, že firma, která tepelné čerpadlo dodává a instaluje, za vás rovněž vyřídí i žádost o dotaci. Předložení potřebných dokumentů se ale nevyhnete. Přesto si dovolíme tvrdit, že to za těch několik desítek tisíc, o něž vám stát váš nový zdroj vytápění zlevní, stojí.

Zdroje:

https://www.tepelka.cz/dotace-na-tepelne-cerpadlo.php

https://www.cez.cz/cs/clanky/jak-ziskat-dotace-na-tepelne-cerpadlo-rychle-a-jednoduse-157421

https://www.mzp.cz/cz/news_20230324_MZP-chysta-zmeny-v-Nove-zelene-usporam-v-roce-2023

https://www.spp.cz/magazin/nova-zelena-usporam-kdo-ma-narok-podminky-a-jak-to-chodi

https://www.woltair.cz/blog/vytapeni-domu/jak-funguje-tepelne-cerpadlo?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_agid=154893192692&utm_term=princip%20tepeln%C3%A9ho%20%C4%8Derpadla&creative=660365729989&device=c&placement=&gad=1&gclid=Cj0KCQjwvL-oBhCxARIsAHkOiu323cyeV3sPVa19ymfyzKnrb8c4OHaFIvaD9Pvv-QJcH8iuw3K97awaAl0VEALw_wcB

https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy/technologie/tepelna-cerpadla/tepelne-cerpadlo-zeme-voda.html

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...