Recenze společnosti Viessmann: Zelená energie na nové úrovni

Integrace všestranných služeb a vysoké kvality je v oblasti zelené energie katalyzátorem transformačních změn a posílení postavení zákazníků. Nabídkou rozmanité škály udržitelných energetických řešení mohou společnosti uspokojovat různé ekologické a ekonomické potřeby. Od solární a větrné energie až po bioenergii a systémy skladování energie – všestrannost řeší jedinečné požadavky zákazníků a zároveň podporuje zelenější budoucnost.

Průsečík všestrannosti a vysoké kvality služeb v oblasti zelené energie zajišťuje zákazníkům efektivitu i odpovědnost vůči životnímu prostředí. Nejmodernější technologie a přísná kontrola kvality zajišťují, že energetická řešení fungují optimálně a minimalizují plýtvání zdroji a uhlíkovou stopu. To posiluje důvěru zákazníků, kteří hledají spolehlivé a ekologické alternativy ke konvenčním zdrojům energie.

Tato synergie navíc podporuje inovace v odvětví zelené energie. Společnosti investují do výzkumu a vývoje, aby rozšířily nabídku svých služeb při zachování přísných standardů kvality. To nejenže podporuje technologický pokrok, ale také konkurenceschopnost na trhu, z čehož v konečném důsledku těží zákazníci díky lepší cenové dostupnosti a účinnosti.

Jednou z takových společností na českém trhu, která nabízí nepřeberné množství různých služeb v oblasti green enegry a svými službami poskytuje zákazníkům mimořádně kvalitní služby, je společnost Viessmann. Podívejme seblíže, čím je tato společnost mezi ostatními výjimečná.

Obsah článku

Viessmann: kdo je tvůrcem a hlavní koncepty společnosti

Vznik společnosti Viessmann je důkazem podnikatelské vize jejího zakladatele Johanna Viessmanna. Společnost byla založena v roce 1917 v německém Hofu a vydala se na cestu, která změnila podobu vytápění, chlazení a energetických řešení. Neochvějný závazek Johanna Viessmanna k inovacím a kvalitě připravil půdu pro pozoruhodný růst společnosti.

Počáteční zaměření společnosti Johann Viessmann na výrobu ocelových kotlů položilo základy toho, co se později stalo světovou jedničkou v oblasti energetických a ekologických technologií. Jeho oddanost řemeslnému zpracování a neustálému zdokonalování vedla k vývoji průkopnických topných systémů, které nejen splňovaly, ale i překračovaly průmyslové standardy.

Pod vedením Johanna Viessmanna společnost rozšířila svou nabídku nejen o kotle, ale také o komplexní sortiment energeticky účinných výrobků, včetně tepelných čerpadel, solárních termických systémů a digitálních řešení pro správu energie. Tato diverzifikace byla důkazem jeho prozíravého přístupu, který předvídal vyvíjející se potřeby trhu a rostoucí význam udržitelných postupů.

Podnikatelský talent a oddanost inovacím Johanna Viessmanna přispěly k tomu, že se ze společnosti Viessmann stala dnešní průmyslová velmoc. Jeho odkaz kvality, všestrannosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí je pro společnost i nadále směrodatný, neboť zůstává v čele pokroku v oblasti energetických a topenářských technologií v celosvětovém měřítku.

Čtěte také: BCE – Recenze společnosti

viessmann recenze, viessmann zkušenosti, solární panely

Nabídka služeb společnosti Viessmann a jak si vybrat tu správnou

Společnost Viessmann se vyvinula v dynamického poskytovatele rozsáhlého spektra služeb v oblasti vytápění, chlazení, řešení obnovitelných zdrojů energie a digitálních technologií. Nabídka společnosti Viessmann uspokojuješiroké spektrum potřeb, od moderních topných systémů a energeticky účinných kotlů až po solární panely ainteligentní systémy řízení energie.

Výběr správné služby Viessmann zahrnuje promyšlené posouzení individuálních požadavků. Začněte zjištěním svýchspecifických energetických potřeb a zvažte faktory, jako je vytápěný prostor, potřeba teplé vody a požadovaný dopadna životní prostředí. Poté zhodnoťte dostupné možnosti a technologie a zajistěte kompatibilitu s vaší stávající infrastrukturou.

Čtěte také: Recenze společnosti Schlieger

Tepelné čerpadlo

Viessmann tepelná čerpadla jsou ztělesněním trvale udržitelných inovací v oblasti řešení vytápění a chlazení. Tyto pokročilé systémy využívají teplo z okolního vzduchu, země nebo vody apřeměňují je na účinné vytápění nebo chlazení obytných a komerčních prostor. Tepelná čerpadla Viessmann pracují sminimálním dopadem na životní prostředí, snižují uhlíkovou stopu a náklady na energii. Díky důrazu na kvalitu anejmodernější technologie nabízí společnost Viessmann rozmanitý sortiment tepelných čerpadel přizpůsobenýchrůzným potřebám. Tepelná čerpadla Viessmann jsou příkladem ekologičtější a efektivnější budoucnosti pro komfort audržitelnost, od vzduch-voda a země-voda až po hybridní řešení. Můžete také získat kombinace tepelného čerpadla afotovoltaiky.

Možné variace:

 • Monobloková tepelná čerpadla vzduch/voda
 • Tepelná čerpadla země/voda
 • Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda
 • Tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody
 • Velká tepelná čerpadla

Viessmann — Hybridní vytápění

Hybridní řešení vytápění Viessmann ztělesňují harmonické spojení konvenčních a moderních technologií, které přináší revoluční změnu v oblasti energetické účinnosti. Hybridní systémyViessmann, které kombinují tradiční vytápění fosilními palivy s obnovitelnými zdroji, jako je solární energie nebotepelná čerpadla, se dynamicky přizpůsobují a optimalizují spotřebu energie. Tyto inovativní systémy inteligentně přepínají mezi zdroji na základě nákladů a ekologických faktorů, čímž zajišťují optimální komfort a zároveň snižují emise a účty za energii. Všestrannost hybridních řešení vytápění Viessmann vychází vstříc různým potřebám astávající infrastruktuře. Bezproblémovou integrací toho nejlepšího z obou světů umožňuje společnost Viessmannuživatelům přijmout udržitelnost, aniž by se vzdali pohodlí. Hybridní vytápění společnosti Viessmann je důkazemjejího odhodlání být průkopníkem ekologických řešení v oblasti vytápění.

hybridní tepelné čerpadlo, viessmann recenze, solární panely

Solární termické systémy

Solární termické systémy Viessmann ztělesňují závazekvyužívat čistou, obnovitelnou energii ze slunce k přeměně způsobu ohřevu vody a prostor. Tyto inovativní systémyzachycují sluneční záření prostřednictvím kolektorů a přeměňují je na využitelné teplo pro domácí nebo komerční použití. Solární termické systémy Viessmann významně přispívají ke snižování emisí uhlíku a účtů za energii, a jsoutak udržitelnou volbou pro jednotlivce a podniky, kteří dbají na ochranu životního prostředí. Systémy lzebezproblémově integrovat se stávajícími řešeními vytápění a zajistit tak spolehlivé a nepřetržité dodávky teplé vody. Solární termické systémy Viessmann se vyznačují důrazem na kvalitu a technologický pokrok a představují účinný aefektivní způsob, jak využít sílu slunce pro ekologičtější budoucnost.

Viessmann – Kotle na tuhá paliva

Kotle Viessmann na tuhá paliva jsou příkladem spojení osvědčenýchzpůsobů vytápění se současnou technickou dokonalostí. Tyto kotle jsou navrženy tak, aby účinně spalovaly tuhá paliva, jako je dřevo, pelety a další zdroje biomasy, a poskytovaly tak udržitelná řešení vytápění. Závazek společnostiViessmann ke kvalitě zajišťuje spolehlivé a vysoce výkonné systémy, které uspokojí potřeby domácností i komerčníchsubjektů. Kotle na tuhá paliva nejenže nabízejí ekologickou alternativu k fosilním palivům, ale také přispívají k místnímekonomikám tím, že podporují využívání obnovitelných zdrojů. Odborné znalosti společnosti Viessmann v oblastispalovací techniky zajišťují čisté a účinné spalování, minimalizaci emisí a maximalizaci energetického výkonu. Kotli natuhá paliva společnost Viessmann podtrhuje své odhodlání poskytovat všestranná a odpovědná řešení vytápění proudržitelnější budoucnost.

Fotovoltaika

Fotovoltaické systémy Viessmann jsou ztělesněním vizionářského přístupu kvyužívání sluneční energie pro udržitelnou výrobu energie. Díky pokročilé fotovoltaické technologii přeměňují tytosystémy sluneční světlo na elektřinu a nabízejí tak čisté a obnovitelné energetické řešení. Závazek společnostiViessmann k inovacím zajišťuje vysoce kvalitní a účinné panely, které se bezproblémově integrují do obytných akomerčních staveb. Díky výrobě elektřiny na místě snižují fotovoltaické systémy závislost na konvenčních zdrojíchenergie, omezují emise uhlíku a náklady na energii. V nabídce fotovoltaických systémů společnosti Viessmann jepatrné její odhodlání pečovat o životní prostředí a dosahovat technologického pokroku, což umožňuje jednotlivcům ipodnikům přispívat k ekologičtější budoucnosti a zároveň využívat výhod samovýroby udržitelné energie. V případě, že se rozhodnete pro fotovoltaiku, můžete získat dotaci až 200 000 Kč.

Viessmann – Technologie větrání

Ventilační technika Viessmann je příkladem snahy o podporuzdravějšího vnitřního prostředí prostřednictvím inovativních řešení. Tyto systémy zajišťují optimální kvalitu vzduchuúčinnou výměnou vydýchaného vzduchu v interiéru za čerstvý venkovní vzduch a zároveň zpětným získáváním teplaz odcházejícího vzduchu zvyšují energetickou účinnost. Pokročilé větrací jednotky Viessmann obsahují špičkové filtrační a regulační technologie, které čistí vzduch od škodlivin a alergenů. Udržováním vyváženého a řízenéhoproudění vzduchu vytvářejí tyto systémy příjemné životní a pracovní prostředí. Ve větrací technice Viessmann jepatrná snaha o kvalitu a udržitelnost, protože přispívá ke snížení spotřeby energie a zlepšení pohody. Ventilační technika Viessmann, zaměřená na inovace a pohodu zákazníků, podtrhuje její závazek zlepšovat kvalitu vzduchu vinteriéru pro zdravější a udržitelnější budoucnost.

Možné variace:

 • Centrální větrací systém 
 • Decentralizovaný větrací systém

Palivový článek

Technologie palivových článků společnosti Viessmann je důkazeminovativních energetických řešení, která překlenují propast mezi účinností a udržitelností. Tyto systémy využívají špičkový proces, který přeměňuje zemní plyn na elektřinu a teplo s minimálními emisemi. Palivové články Viessmannnabízejí decentralizované energetické řešení, které zajišťuje výrobu energie na místě a lze je bez problémů integrovatdo obytných nebo komerčních prostor. Díky maximálnímu využití paliva a efektivní výrobě elektřiny přispívají tytosystémy ke snížení plýtvání energií a emisí skleníkových plynů. Odhodlání společnosti Viessmann rozvíjettechnologie čisté energie je patrné z její nabídky palivových článků, které zdůrazňují potenciál decentralizované výroby energie pro utváření udržitelnějšího energetického prostředí a zároveň zajišťují spolehlivou a ekologickouvýrobu elektřiny a tepla.

Viessmann – Fotovoltaické bateriové úložiště energie

Fotovoltaická bateriová úložiště energie společnosti Viessmann jsou ztělesněním pokrokového přístupu k využívání solární energie pro nepřetržité dodávky energie. Tyto systémy kombinují fotovoltaické panely s nejmodernější bateriovou technologií, která umožňuje zachycovat a uchovávat přebytečnou solární energii pro pozdější využití. Snaha společnosti Viessmann o inovace zajišťuje účinnou přeměnu a skladování energie, což zvyšuje vlastní spotřebu a snižuje závislost na rozvodné síti v době špičkové spotřeby. Fotovoltaické bateriové úložiště energie nabízí nejen energetickou nezávislost, ale také přispívá k ekologičtější a udržitelnější budoucnosti tím, že optimalizuje využití energie a omezuje emise uhlíku. V těchto systémech je patrná snaha společnosti Viessmann o kvalitu a ohleduplnost k životnímu prostředí, což uživatelům umožňuje maximalizovat výhody solární energie, snížit účty za energii a aktivně se podílet na přechodu na čisté a obnovitelné zdroje energie.

fotovoltaické bateriové úložiště energie, viessmann recenze, ekologie

Zásobníkové ohřívače

Akumulační kamna Viessmann jsou ztělesněním kombinaceúčinnosti a komfortu v oblasti vytápění. Tyto pokročilé systémy využívají elektřinu mimo špičku k ukládání apostupnému uvolňování tepla v průběhu dne. Akumulační kamna Viessmann inteligentně řídí spotřebu energie azajišťují optimální teplo bez nadměrné spotřeby elektřiny v době špičky. Díky důrazu na inovace obsahují tato topná tělesa přesnou regulaci teploty a pokročilé izolační materiály, které udržují příjemné prostředí. Oddanost společnostiViessmann energetické účinnosti a spokojenosti zákazníků je patrná z jejich zásobníkových ohřívačů, které nabízejí nákladově efektivní řešení, jež vyvažuje teplo a ekonomické výhody. Sladěním pohodlí, komfortu a účinnosti přispívají akumulační kamna Viessmann k udržitelnému přístupu k vytápění, který splňuje potřeby moderních domácností azároveň minimalizuje plýtvání energií.

Viessmann – Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky Viessmann jsou ztělesněním špičkovéhopřístupu k energetické účinnosti, protože z jednoho zdroje energie současně vyrábějí teplo a elektřinu. Tyto jednotkyvyužívají sílu technologie kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) a s pozoruhodnou účinností přeměňují palivona využitelnou energii. V těchto systémech je patrná snaha společnosti Viessmann o inovace, které nabízejí vysoceefektivní řešení pro obytné a komerční aplikace. Kogenerační jednotky nejenže snižují náklady na energii, ale také přispívají k nižší uhlíkové stopě díky maximálnímu využití paliva. Závazek společnosti Viessmann k udržitelnýmenergetickým řešením se odráží v kogeneračních jednotkách, které jsou příkladem její snahy poskytovat inovativní, ekologické možnosti, které odpovídají požadavkům ekologičtější budoucnosti.

Kotle velkých výkonů

Vysoce výkonné kotle Viessmann jsou příkladem snahy odokonalost v oblasti topné techniky. Tyto vyspělé systémy jsou navrženy tak, aby poskytovaly výjimečnou účinnost, komfort a spolehlivost. Vysoce výkonné kotle Viessmann jsou precizně zkonstruovány tak, aby optimalizovalyspotřebu energie a distribuci tepla, což vede ke snížení spotřeby paliva a snížení emisí. Díky důrazu na inovaceobsahují tyto kotle nejmodernější komponenty a inteligentní ovládací prvky, které se přizpůsobují měnícím sepožadavkům na vytápění a zajišťují optimální výkon. Oddanost společnosti Viessmann kvalitě a udržitelnosti je patrná z jejich vysoce výkonných kotlů, které poskytují nejen stálé teplo, ale také výrazné úspory energie. Tím, že vysocevýkonné kotle Viessmann stanovují měřítko účinnosti a komfortu, přispívají k ekologičtější a efektivnější budoucnostiřešení vytápění.

Jak se stát zákazníkem společnosti Viessmann

Stát se zákazníkem společnosti Viessmann je jednoduchý proces, který vám zajistí přístup k inovativním řešením v oblasti vytápění a energie.

 1. Výzkum: Začněte tím, že si prohlédnete nabídku produktů a služeb Viessmann na jejich oficiálních webových stránkách nebo u autorizovaných prodejců.
 2. Konzultace: Obraťte se na zákaznický servis společnosti Viessmann nebo na autorizované prodejce, kteří vám poskytnou individuální poradenství. Proberte své potřeby v oblasti vytápění, preference a případné specifické požadavky.
 3. Cenová nabídka: Na základě konzultace obdržíte podrobnou cenovou nabídku, ve které budou uvedeny doporučené výrobky, služby a související náklady.
 4. Rozhodnutí: Zkontrolujte nabídku a ujistěte se, že odpovídá vašim potřebám a rozpočtu. Vyjasněte si případné dotazy.
 5. Zadání objednávky: Poté, co budete spokojeni, potvrďte objednávku u vybraného prodejce. Ten vás provede nezbytným papírováním a platebním procesem.
 6. Instalace: Autorizovaní technici společnosti Viessmann nainstalují vybrané výrobky efektivně a v souladu s průmyslovými normami.
 7. Provoz a údržba: Seznamte se s požadavky na provoz a údržbu nového systému. Společnost Viessmann často poskytuje zdroje pro optimální používání systému.
 8. Poprodejní podpora: Společnost Viessmann nabízí spolehlivý poprodejní servis a podporu pro případné dotazy, údržbu nebo řešení problémů.

Dodržením těchto kroků se můžete bezproblémově stát váženým zákazníkem společnosti Viessmann a využívat její špičková řešení v oblasti vytápění a energetiky.

viessmann recenze, viessmann zkušenosti, ekologie

Plány do budoucna

Vizionářské plány společnosti Viessmann do budoucna odrážejí její pevný závazek k udržitelnosti, inovacím a globálnímu dopadu. Zaměřuje se na ekologické technologie a usiluje o další integraci řešení obnovitelných zdrojů energie do celého sortimentu svých výrobků, čímž chce urychlit přechod k uhlíkově neutrálnímu bydlení. V rámci digitalizace si představují inteligentní technologie, které optimalizují využívání energie, zvyšují pohodlí zákazníků a energetickou účinnost. Společnost Viessmann rovněž plánuje rozšíření své globální působnosti a podporu spolupráce s cílem podpořit pokrok v oblasti životního prostředí a energeticky uvědomělých postupů. Prostřednictvím neustálého výzkumu a vývoje hodlají posouvat hranice energetických řešení a přizpůsobovat je vyvíjejícím se potřebám spotřebitelů a globálním požadavkům na ochranu životního prostředí. Společnost Viessmann si v budoucnu představuje svět, v němž se snoubí špičkové technologie, udržitelnost a blaho zákazníků, což upevňuje její vedoucí úlohu při utváření ekologičtější a udržitelnější budoucnosti.

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...