Studna – vyplatí se mít vlastní studnu?

Rozhodnutí o vlastnictví vlastní studny je důležité a komplexní téma, které vyžaduje zvážení mnoha faktorů. Studna může být atraktivní možností pro ty, kteří hledají nezávislost a kontrolu nad zásobováním vodou. Nicméně, předtím než se rozhodnete investovat do vlastní studny, je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a potenciální výhody a nevýhody.

Jedním z klíčových faktorů je dostupnost vody v dané oblasti. Pokud žijete v místě, kde je nedostatek veřejných vodních zdrojů nebo pokud je kvalita vody problematická, vlastní studna může být vhodným řešením, které vám umožní mít kontrolu nad kvalitou a dostupností vody ve vaší domácnosti.

Dalším důležitým hlediskem jsou náklady spojené s vybudováním a údržbou studny. Investice do vlastní studny může být značná, avšak dlouhodobě se může vyplatit z hlediska úspor na vodních poplatcích a nezávislosti na veřejném vodovodu.

Tento úvodní pohled nám poskytuje základní rámec pro diskusi o tom, zda se vyplatí mít vlastní studnu, a ukazuje na důležité aspekty, které je třeba zvážit při rozhodování.

Ale pojďme se na toto téma podívat hlouběji, v tomto článku vám možná odpovíme na mnoho otázek.

Čtěte také: Recenze společnosti SolidSun: Česká revoluce v obnovitelných zdrojích

Co je třeba vzít v úvahu

Stejně jako jiné způsoby zásobování venkovských domů a chalup vodou, není ani autonomní zásobování vodou ze studny černobílé. Na jedné straně vidíme určité výhody, na straně druhé zároveň samozřejmě I nevýhody, které je třeba vzít v úvahu při výběru toho či onoho způsobu zásobování vodou. Hlavními výhodami systému zásobování vodou ze studny je jeho autonomie, dlouhá doba provozu a to, že nevyžaduje povolení k vybudování studny na vašem pozemku, díky velkému průměru je volný přístup k vodě. Kromě toho má studna, ve srovnání s vrtem, nižší náklady. Takový zdroj vody má relativně jednoduché zařízení. Malou studnu s hloubkou do 4 m můžete vykopat vlastníma rukama. Tým 4-5 lidí, kteří se specializují na tento typ prací, vykopá jakoukoli studnu za několik dní. Nevýhodami takového systému zásobování vodou jsou: možnost vniknutí podzemní vody do studny, nestálost kvality vody v důsledku jejího využívání z horní vrstvy vody, studna by měla být umístěna ve vzdálenosti větší než 50 m od míst možného znečištění (toalety, zařízení na skladování a čištění odpadních vod, kompostárny a hospodářské budovy, změna hladiny vody v závislosti na ročním období, nutnost vykopat velký objem zeminy (jílu nebo hlíny) při stavbě studny.

Jak začít s vodní studnou

Venkovský dům často není možné připojit k centralizovanému zásobování vodou. Jednou z možností, jak tento problém vyřešit, je zásobování domu vodou ze studny. Mít studnu je ve srovnání s vrtem nejen levnější variantou zásobování vodou, ale také spolehlivější.

Celý proces se skládá z:

  • navržení konkrétního systému zásobování vodou;
  • kopání výkopů pro potrubí, kesony;
  • výběr čerpacího zařízení a jeho instalace;
  • úprava vody – instalace filtrů;
  • položení potrubí od studny k domu;
  • instalace zařízení na ohřev vody, myčky nádobí, pračky.

Schéma autonomního zásobování vodou soukromého domu zpravidla zahrnuje čerpadlo nebo čerpací stanici pro odběr vody. Jsou instalovány v ome, ve zvláštní technické místnosti nebo přímo nad studnou – v kesonu. Čerpadlo je připojeno potrubím ke studni. S jeho pomocí se voda čerpá do hydroakumulátoru a z něj vede potrubí ke všem spotřebičům v ome. Pokud se v ome spotřebovává voda, např. v koupelně nebo v kuchyňském dřezu, začne tlak v systému postupně klesat. Když hladina tlaku dosáhne 2,2 baru, tlakový spínač spustí čerpadlo. To začne opět čerpat vodu do akumulátoru, dokud tlak nedosáhne 3 barů. Tlakový spínač sepne a čerpadlo se opět vypne.

Všimněte si, že schéma zásobování vodou ze studny pro každý soukromý dům se provádí individuálně, v závislosti na účelu použití zásobování vodou – výhradně pro pitnou vodu nebo také pro zalévání zeleninové zahrady, mytí auta, pro hospodářská zvířata, drůbež atd.

Mohlo by Vás zajímat: Schlieger Recenze – Informace o oblíbené společnosti

Jak si vybrat místo

Počáteční fází zásobování vodou je samotná výstavba studny. Doporučuje se pracovat od června do září: v horkém období je hladina výskytu podzemní vody minimální. Je třeba vzít v úvahu některá omezení: žumpy, toalety, komposty, septiky a další zdroje znečištění by neměly být umístěny ve vzdálenosti do 50 metrů od studny. Studna by také neměla být umístěna v těsné blízkosti domu, aby vyplavování písku nevedlo k posunu základů. Jakmile je místo pro studnu vybráno, můžete začít s projektováním přívodu vody. Projekt zásobování venkovského domu vodou ze studny, vypracování schématu potrubí, výběr a instalace čerpacího zařízení, jakož i spuštění vodovodního systému je lepší svěřit odborníkům, protože se jedná o závažnou záležitost, která vyžaduje speciální znalosti. Až bude odborníky projekt vypracován, můžete začít kopat studnu.

studna

Pokračujte ve čtení: Jak ušetřit v zimě za energie – TOP Tipy

Kterou studnu zvolit

Studny, ze kterých je možné zásobovat vodou venkovské domy, se mohou lišit výkonem (přítokem vody), hloubkou, materiálem kmene (svislými stěnami). Hloubka studny se v závislosti na hloubce horní vrstvy podzemní vody může pohybovat od 3 m do 20 m i více. Její vydatnost závisí na tloušťce vodonosné vrstvy, do které proniká. Aby bylo možné určit průtok (vydatnost) studny, je nutné z ní čerpat vodu v různých režimech při změnách poklesu její hladiny. Stěny studny mohou být upevněny kamenem (cihly nebo lomový kámen), dřevem nebo betonem (pomocí železobetonových prstenců různých průměrů).

Studna z betonových kruhů

Nejjednodušší a nejspolehlivější variantou je studna s železobetonovými prstenci. Prstence zabrání propadnutí zeminy a zabrání povrchové vodě, aby se dostala dovnitř.

U mělké studny

Studna z kusových kamenů je v dnešní době velmi vzácná, protože zpevnění stěn cihlami nebo kusovými kameny je pracný proces, který vyžaduje speciální dovednosti, ale jako možnost se provádí. Kameny a cihly se v tomto případě pokládají bez malty, s pečlivým opracováním.

Celkově vzato, rozhodnutí o vlastnictví studny je individuální a vyžaduje zvážení všech těchto faktorů ve vztahu k vašim potřebám a podmínkám.

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...