Recenze společnosti SolidSun: Česká revoluce v obnovitelných zdrojích

Když se zákazníci rozhodnou pro ekologické energetické produkty, otevřou si dveře do světa pozoruhodných výhod. Především mohou očekávat čistší a zdravější životní prostředí. Zelené zdroje energie, jako je solární, větrná a vodní energie, produkují minimální emise skleníkových plynů, čímž snižují naši uhlíkovou stopu a bojují proti změně klimatu. Podporou těchto udržitelných alternativ zákazníci aktivně přispívají k zachování planety pro budoucí generace. Po analýze výhod plynoucích z používání zelené energie se podíváme na další „ekologickou“ společnost SolidSun.

Používání ekologických energetických produktů přináší také finanční výhody. Zákazníci mohou očekávat výrazné úspory na účtech za energii, protože využívají obnovitelné zdroje, kterých je přirozeně dostatek a jsou zdarma. Například solární panely využívají k výrobě elektřiny sílu slunce, což vede ke snížení závislosti na tradičních energetických sítích a ke snížení nákladů na služby. Navíc mnoho vlád a energetických společností nabízí pobídky, jako jsou daňové úlevy a slevy, aby podpořily zavádění technologií zelené energie, čímž se přechod stává ještě nákladově efektivnějším.

Kromě toho mohou zákazníci využívat větší energetickou nezávislost a odolnost. Systémy zelené energie často zahrnují možnosti skladování, například baterie, které uživatelům umožňují ukládat přebytečnou energii pro pozdější použití. Zákazníci tak mají k dispozici spolehlivý zdroj energie i při výpadcích nebo přerušení provozu sítě, což jim poskytuje klid a ochranu před nepředvídatelnými okolnostmi.

Obsah recenze

Jak SolidSun „září“ na českém trhu

Solární společnost SolidSun se v roce 2013 stala zářivou hvězdou na českém trhu a způsobila revoluci v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Díky svému inovativnímu přístupu a závazku k dokonalosti se SolidSun stal předním poskytovatelem solárních řešení a zanechal v tomto odvětví nesmazatelnou stopu.

Jedním z klíčových důvodů úspěchu společnosti SolidSun je její neochvějné zaměření na kvalitu. Společnost využívá nejmodernější technologie a uplatňuje přísná opatření pro kontrolu kvality, aby zajistila, že její solární panely a energetické systémy překonávají průmyslové standardy. Díky tomuto odhodlání dosáhnout dokonalosti si společnost SolidSun získala hvězdnou pověst dodavatele vysoce výkonných a odolných výrobků, které trvale překonávají očekávání zákazníků.

Společnost SolidSun se navíc od svých konkurentů odlišuje svým přístupem zaměřeným na zákazníka. Společnost klade velký důraz na pochopení jedinečných potřeb svých klientů a přizpůsobuje jim svá řešení. Její tým zkušených odborníků poskytuje komplexní poradenství a podporu v průběhu celého procesu, od návrhu systému až po jeho instalaci a údržbu. Tento individuální přístup podporuje dlouhodobé vztahy se zákazníky a vytváří ze společnosti SolidSun důvěryhodného partnera v solárním průmyslu.

Solární řešení společnosti SolidSun umožňují podnikům a majitelům domů vyrábět vlastní elektřinu, čímž snižují závislost na fosilních palivech a významně pozitivně ovlivňují životní prostředí.

Čtěte také: Innogy Recenze

Co může SolidSun nabídnout českému zákazníkovi

Jednou z hlavních výhod volby SolidSun je možnost využít sílu solární energie. Společnost nabízí řadu vysoce kvalitních solárních panelů a energetických systémů, které zákazníkům umožňují vyrábět vlastní elektřinu. Instalací solárních panelů na střechy nebo volná prostranství mohou čeští zákazníci využívat hojnost energie, kterou poskytuje slunce, a snížit tak svou závislost na konvenčních zdrojích energie. To se projevuje ve významných úsporách nákladů na účty za energii, protože solární energie je obnovitelný zdroj, který je volně dostupný.

Fotovoltaika pro rodinné domy

Fotovoltaická řešení SolidSun pro rodinné domy nabízejí majitelům domů výjimečnou příležitost, jak využít čistou a obnovitelnou energii. Díky svým odborným znalostem a závazku ke kvalitě se společnost SolidSun stala důvěryhodným dodavatelem fotovoltaických systémů, které způsobují revoluci ve způsobu, jakým rodiny napájejí své domy.

Instalací fotovoltaických panelů SolidSun na střechu mohou rodiny využít sílu slunce a přeměnit ji na elektřinu. Majitelé domů si tak mohou vyrábět vlastní energii a výrazně snížit svou závislost na tradičních zdrojích energie. Vzhledem k rostoucím nákladům na energie nabízejí fotovoltaická řešení SolidSun značné dlouhodobé úspory, které rodinám umožňují převzít kontrolu nad svými výdaji za energie.

Čtěte také: BCE – Recenze společnosti

SolidSun Recenze: fotovoltaické panely pro rodinné domy

Společnost SolidSun chápe, že každý rodinný dům je jedinečný, a její tým odborníků úzce spolupracuje s majiteli domů na návrhu a realizaci individuálních fotovoltaických systémů. S ohledem na faktory, jako je orientace střechy, dostupný prostor a způsob spotřeby energie, společnost SolidSun zajišťuje, aby byl každý systém optimalizován pro maximální výrobu energie a účinnost.

Společnost působí na celém území České republiky a je držitelem certifikátu ISO 9001. Při instalaci fotovoltaických panelů od SolidSun můžete získat dotaci až 225 500 Kč. V rámci záruky navíc získáte 2 roky bezplatné údržby.

Možné varianty:

  • Malá FVE A+ (Cena po dotaci od 202 000 Kč)
  • Velká FVE A++ ( Cena po dotaci od 234 000 Kč)
  • FVE s autonabíječkou (v případě, že máte elektromobil)- Garance dotace až do výše 40 000 Kč na autonabíječku.

Fotovoltaické elektrárny pro firmy

Fotovoltaické elektrárny vyvinuté společností SolidSun jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly energetické požadavky podniků a umožňovaly jim vyrábět vlastní elektřinu ve větším měřítku. Tyto elektrárny se skládají z vysoce výkonných solárních panelů instalovaných na rozsáhlých plochách, jako jsou střechy nebo volná prostranství, které využívají sílu slunce k výrobě čisté a obnovitelné energie.

Jednou z klíčových výhod fotovoltaických elektráren SolidSun je jejich schopnost výrazně snížit náklady firem na energii. Díky výrobě vlastní elektřiny mohou podniky snížit svou závislost na tradiční rozvodné síti a zmírnit dopady kolísajících cen energie. To vede k výrazným dlouhodobým úsporám a lepší finanční stabilitě.

Elektrárny společnosti SolidSun navíc přispívají k úsilí o udržitelnost podniku. Zavedením čistých a obnovitelných zdrojů energie snižují společnosti svou uhlíkovou stopu a dokazují tím svůj zodpovědný přístup k životnímu prostředí. To je v souladu s rostoucími očekáváními spotřebitelů a posiluje pověst společnosti jako sociálně a ekologicky uvědomělé organizace.

Možné varianty:

  • Malá Elektrárna 14,4 kWp
  • Velká elektrárna 19,8 kWp

Jako firemní zákazník můžete získat 30letou záruku na panely a 10letou záruku na střídač.

Další užitečné a inovativní služby společnosti SolidSun

Všestrannost společnosti SolidSun se týká také její schopnosti přizpůsobovat se technologickému pokroku a průmyslovým trendům, což zajišťuje, že zůstává na špici inovací v oblasti solární energie. Tento závazek všestrannosti umožňuje společnosti SolidSun poskytovat komplexní a na míru šitá řešení, která řeší specifické energetické výzvy, jimž čelí jejich různorodá zákaznická základna.

Energie

Můžete získat různé varianty energie:

  • Dodávka čisté energie
  • Výkup přebytků energie z FVE

Nabízené produkty můžete mezi sebou libovolně kombinovat.

Plyn

Kromě zkušeností v oblasti solární energie nabízí společnost SolidSun zákazníkům také přístup k plynu pro vytápění domů. Díky spolupráci se spolehlivými dodavateli plynu zajišťuje společnost SolidSun zákazníkům komplexní energetické řešení pro jejich domy.

Nabídkou plynu pro vytápění domů poskytuje společnost SolidSun zákazníkům spolehlivou a účinnou možnost vytápění. Plyn je palivo s čistým spalováním, které nabízí vynikající energetickou účinnost a poskytuje teplo a pohodlí v chladných měsících.

Získané výhody:

  • 3 typy smluv
  • Garance ceny až na 24 měsíců v závislosti na zvoleném typu smlouvy
  • Rozdílné ceny

Fotovoltaická elektrárna s tepelným čerpadlem 

Inovativní kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem společnosti SolidSun nabízí výkonné a udržitelné řešení pro výrobu energie a vytápění. Integrací těchto dvou technologií poskytuje společnost SolidSun zákazníkům komplexní a efektivní energetický systém.

Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu ze sluneční energie pomocí solárních panelů instalovaných na střechách nebo na volném prostranství. Tato čistá a obnovitelná elektřina napájí nejen elektrické potřeby domácnosti, ale také tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo využívá tuto elektřinu k získávání tepla z okolního prostředí a jeho přenosu do interiéru pro účely vytápění.

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Nabíjecí stanice od SolidSun  WallBox Copper SB pro elektromobily je průkopnické řešení, které usnadňuje široké rozšíření elektrické dopravy. Díky svým odborným znalostem v oblasti obnovitelných zdrojů energie vyvinula společnost SolidSun komplexní nabíjecí infrastrukturu, která vychází vstříc rostoucím potřebám majitelů elektromobilů. 

Čtěte také: Recenze společnosti Schlieger

SolidSun Recenze: nabíjecí stanice pro elektromobily

Stanice komunikuje s elektromobilem nebo plug-in hybridním vozidlem pomocí nabíjecího kabelu, který je vybaven zásuvkou s konektorem typu 2.

Online dohledové centrum fotovoltaické elektrárny

Online monitorovací centrum společnosti SolidSun pro fotovoltaické elektrárny mění pravidla hry v odvětví obnovitelné energie. Toto inovativní řešení umožňuje monitorování a správu solárních systémů v reálném čase a zajišťuje optimální výkon a účinnost.

Online monitorovací centrum poskytuje komplexní přehled o fotovoltaických elektrárnách a umožňuje uživatelům sledovat výrobu energie, monitorovat stav systému a okamžitě identifikovat případné problémy. Díky pokročilé analýze a vizualizaci dat mohou uživatelé získat cenné informace o výkonnosti svých solárních systémů, což jim umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí a maximalizovat výrobu energie.

Jak se stát zákazníkem společnosti SolidSun – od rozhodnutí až po instalaci

Stát se zákazníkem společnosti SolidSun je bezproblémový a jednoduchý proces, který zajišťuje hladký přechod na čistou a obnovitelnou energii. Od počáteční konzultace až po konečnou instalaci poskytuje společnost SolidSun komplexní podporu a poradenství na každém kroku.

Cesta začíná úvodní konzultací, na které mohou zákazníci s týmem odborníků společnosti SolidSun prodiskutovat své energetické potřeby, preference a cíle. Během této fáze společnost SolidSun posoudí vhodnost nemovitosti pro solární instalaci a poskytne doporučení šitá na míru.

SolidSun Recenze: zahájení spolupráce konzultací

Jakmile je rozhodnuto o pokračování, tým společnosti SolidSun pokračuje v přípravě podrobného projektu a návrhu. Ten zahrnuje návrh solárního systému na míru, který optimalizuje výrobu energie a účinnost, přičemž zohledňuje faktory, jako je orientace střechy, dostupný prostor a způsob spotřeby energie.

Po dokončení návrhu vyřídí společnost SolidSun jménem zákazníka všechna potřebná povolení a papírování, čímž zajistí bezproblémový proces. To zákazníkům šetří čas a úsilí a umožňuje jim soustředit se na výhody přechodu na solární energii.

Po získání všech potřebných povolení je zahájen proces instalace. Tým kvalifikovaných techniků společnosti SolidSun nainstaluje solární panely a bez problémů integruje systém do nemovitosti. Během celé instalace jsou dodržovány bezpečnostní protokoly a tým zajišťuje minimální narušení každodenních činností zákazníka.

Po instalaci provádí společnost SolidSun důkladné testování a kontrolu kvality, aby zajistila optimální výkon a bezpečnost systému. Jakmile je vše v pořádku, mohou zákazníci začít využívat výhod svého nového solárního systému, včetně nižších účtů za energii, energetické nezávislosti a snížení uhlíkové stopy.

Závazek společnosti SolidSun ke spokojenosti zákazníků přesahuje rámec instalace. Poskytují průběžnou podporu, včetně monitorovacích služeb, údržby a pomoci s jakýmikoli dotazy nebo obavami, které mohou zákazníci mít.

Proč si vybrat SolidSun jako „zelenou společnost“?

SolidSun je příkladnou „zelenou společností“, která nabízí zákazníkům přesvědčivé důvody, proč si ji zvolit jako důvěryhodného poskytovatele čistých energetických řešení. Existuje několik klíčových faktorů, které ze společnosti SolidSun činí výjimečnou volbu pro ty, kteří chtějí mít pozitivní dopad na životní prostředí.

V první řadě je hlavním posláním společnosti SolidSun udržitelnost. Společnost se věnuje propagaci čistých a obnovitelných zdrojů energie, jako je solární energie, jako životaschopné alternativy k fosilním palivům. Výběrem společnosti SolidSun se zákazníci spojují se společností, která aktivně přispívá ke snižování emisí uhlíku, boji proti změně klimatu a zachování životního prostředí pro budoucí generace.

Dalším důvodem, proč si vybrat SolidSun jako ekologickou společnost, je její závazek ke kvalitě a inovacím. Jejich odborné znalosti v oblasti solárních technologií zajišťují, že zákazníci dostanou vysoce výkonné a spolehlivé solární panely a energetické systémy. Využíváním pokročilých technologií a špičkových postupů v oboru společnost SolidSun maximalizuje účinnost a efektivitu svých řešení a poskytuje zákazníkům nejlepší možnou zkušenost s čistou energií.

Komplexní přístup společnosti SolidSun ji navíc odlišuje jako ekologickou společnost. Nabízí celou řadu služeb, včetně návrhu systému, instalace, monitorování a údržby, čímž zajišťuje zákazníkům bezproblémové a spolehlivé služby. Jejich individuální přístup, přizpůsobený jedinečným potřebám každého zákazníka, zaručuje, že poskytovaná řešení jsou optimalizována pro výrobu energie a její účinnost.

Dalším přesvědčivým důvodem, proč se rozhodnout právě pro SolidSun, je pověst jejich vynikajícího zákaznického servisu. Společnost klade velký důraz na spokojenost zákazníků, poskytování průběžné podpory a rychlé řešení jakýchkoli dotazů nebo problémů. Tím, že společnost SolidSun upřednostňuje potřeby zákazníků, vytváří dlouhodobé vztahy založené na důvěře a spolehlivosti.

Závěrem lze říci, že společnost SolidSun je díky svému odhodlání k udržitelnosti, závazku ke kvalitě a inovacím, komplexním službám a vynikajícímu zákaznickému servisu ideální volbou pro ekologickou společnost. Volbou společnosti SolidSun zákazníci aktivně přispívají k ekologičtější budoucnosti a zároveň využívají výhod čistých a obnovitelných energetických řešení.

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...