Dotace na fotovoltaiku. Co byste měli vědět, než se pustíte do pořízení vlastní solární elektrárny.

Obrovský skok cen na trhu s energiemi, ke kterému došlo zejména v loňském roce, oživil zájem řady českých domácností, ale i firem o posílení své energetické nezávislosti. Poptávka po snížení účtu za energie se přetavila do nárůstu poptávky po instalaci fotovoltaických panelů, respektive elektráren. Přitom ještě před několika lety byl tento druh obnovitelného zdroje doménou především byznysu, který byl rentabilní pouze za poměrně vydatné podpory státu. Situace se radikálně změnila, na určitou podporu od státu lze však stále dosáhnout. Podívejte se, jak ji využít, za jakých podmínek a na co si při pořizování fotovoltaických panelů dávat pozor.

O nevídaném nárůstu zájmu o fotovoltaické elektrárny ze strany zejména českých domácností svědčí tvrdá data. Podle Státního fondu životního prostředí se počet žádostí o dotace na fotovoltaiku za prvních devět měsíců loňského roku zvýšil o více než 300 procent na 34 621. Hlavní motivací při tom byla snaha o posílení či získání energetické nezávislosti a úspora nákladů na elektřinu.

Obsah

Energetická krize má řešení

Právě raketový růst cen energií během roku 2022, k němuž došlo po vpádu vojsk Ruské federace do Ukrajiny, přiměl lidi více přemýšlet o tom, kolik vlastně za energie platí a v nejbližší budoucnosti platit budou. Tyto úvahy byly umocněny vzestupem inflace, která za celý loňský rok přesáhla hranici 15 procent a v letošním roce bude podle predikcí České národní banky nebo Ministerstva financí činit kolem 10 procent. Domácnosti tedy zcela přirozeně hledají způsoby, jak své náklady na živobytí udržet co nejvíce na uzdě, v čemž jim vlastní fotovoltaické elektrárny mohou pomoci.

Jenže pořídit fotovoltaiku není úplně levná záležitost Pro běžný rodinný dům se taková investice pohybuje v řádu několika stovek tisíc korun. Náklady na pořízení fotovoltaických panelů lze ale snížit díky dotacím, které z programu Nová zelená úsporám poskytuje stát. Pojďme si shrnout důležitá fakta, která se se státní podporou instalací fotovoltaických elektráren pojí.

elektrárna, dotace na fotovoltaiku, ekologie

Kdo může o dotace na fotovoltaiku žádat?

Dotace z veřejných rozpočtů jsou k dispozici jak pro domácnosti, tak pro firmy nebo také obce, města a kraje. Pro každý okruh žadatelů je však určen jiný dotační program. Domácnosti mohou získat podporu z Nové zelené úsporám, firmy z Modernizačního fondu, samosprávy pak z Národního programu obnovy. O podporu ale mohou žádat v principu majitelé nemovitostí, na kterých mají být fotovoltaické panely instalovány.

Pokud jde o dotace z programu Nová zelená úsporám, tedy pro domácnosti,  ty mohou být poskytnuty na instalaci fotovoltaického systému, který slouží pro výrobu elektřiny pro vlastní potřebu. To znamená, že nejméně 70 procent vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v dané domácnosti.

Jaké typy fotovoltaických systémů jsou státem podporovány?

Dá se říci, že dotace nejsou určené pouze pro systémy, pomocí nichž se ze Slunce vyrábí elektřina. Státní podporu lze získat i pro instalaci systémů pro ohřev vody, neboli akumulace tepla do bojleru. Znamená to, že vedle fotovoltaických panelů jsou podporovány také solární kolektory.

Těžiště dotací však leží ve fotovoltaice. Státní podporu lze získat pro instalaci fotovoltaických elektráren bez akumulace (tedy bez baterií), což je novinka oproti předchozímu období. Stát dále podporuje fotovoltaické elektrárny s akumulací do baterií, fotovoltaiku s tepelným čerpadlem nebo ostrovní elektrárny. Posledně jmenovaný případ představuje domy, které nejsou připojeny k elektrické síti, čili případnou „nadvýrobu“ elektřiny do ní nemohou posílat.

Jak velké dotace na fotovoltaiku lze získat?

Maximální výše dotace pro domácnosti činí 200 tisíc korun, v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji pak 220 tisíc korun na jeden rodinný dům. Skutečná výše podpory se ale odvíjí od instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny, na každý pád dotace pokryje maximálně 50 procent pořizovacích nákladů. Pro získání nejnižší dotace ve výši 40 tisíc korun je třeba pořídit panely s instalovaným výkonem nejméně 2 kWp (kWp = kilowatt peak, což je označení pro maximální výkon fotovoltaického systému za standardních podmínek osvětlení). Částka se pak zvyšuje, a to o 10 tisíc korun za každý kilowatt instalovaného výkonu. Dotace se vztahuje také na baterie, do kterých elektřinu vyrobenou z fotovoltaické elektrárny domácnost uloží. A to rovněž ve výši 10 tisíc korun za každou kilowatthodinu bateriové kapacity. Podporované jsou ale jen fotovoltaické systémy do instalované kapacity 10 kWp. To znamená, že si sice můžete nechat dodat fotovoltaiku s vyšší kapacitou, ale výkon nad stanovených 10 kWp už si budete zcela hradit ze svého.

Jak lze dotace na fotovoltaiku získat?

Největší bolestí každé dotační podpory je zpracování žádosti o ni. Tento zádrhel může od získávání podpory od státu řadu lidí odrazovat. Jde však o zbytečné obavy, protože dnes je již celkem běžné, že dodavatel státem podporované „věci“ včetně fotovoltaické elektrárny nabízí službu, kdy žádost vypracuje a předloží za vás. Přesto je nutné vědět, jak postupovat, aby vaše úsilí neskončilo neúspěchem.

Prvním krokem je zvolit si dodavatele vašeho fotovoltaického systém. Ten by měl být registrován v Centrálním registru ekologických projektů (CREEP) a měl by disponovat platným osvědčením o způsobilosti. Tento krok je důležitý právě s ohledem na co nejhladší vyřízení vaší žádosti o dotaci. Poté, co je vaše fotovoltaická elektrárna (fotovoltaický systém) instalována, nechte si vámi zvoleným dodavatelem vystavit potvrzení, že instalaci provedl. Poté je třeba vyplnit žádost o dotaci, včetně potřebných dokumentů. To by za vás měl zvládnout právě vámi zvolený dodavatel. Stát následně vaši žádost posoudí a vyhodnotí, zda je v souladu se stanovenými pravidly programu. Jakmile stát zhodnotí, že je vše v pořádku, pošle peníze na bankovní účet žadatele.

Fotovoltaika, dotace na fotovoltaiku

Na co si dát pozor?

Vždy když stát přijde s programem, ve kterém se rozdělují velké peníze, přitáhne pozornost nepoctivců. A v případě dotací pro instalaci fotovoltaických či solárních systémů tomu není jinak. Proto je třeba být velmi ostražitý hned na začátku, tedy při výběru dodavatele vašeho systému. Získávejte proto reference od svých přátel a známých, sledujte, před kterými dodavateli varují média. Nedávno se hojně psalo o případu společnosti Malina Group, která od klientů vybírala statisícové zálohy, avšak fotovoltaické systémy nedodala. Společnost skončila v insolvenčním řízení. Server EnergoZrouti.cz před časem varoval, že podobných firem mohou být u nás až desítky.

Nabízí se na první pohled logická volba objednat si instalaci panelů od velkých energetických hráčů. Jenže buďte si jisti, že takový nápad nebudete mít jen vy. Může se vám tedy stát, že velká zaběhnutá firma vám řekne, že na dodávku si několik měsíců počkáte. Ačkoli v poslední době fotovoltaický boom trochu opadl, nepočítejte, že do týdne od oslovení vám někdo přijde montovat solární panely na střechu.

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...