Vláda ve středu projedná dlouho očekávaná pravidla pro komunitní energetiku

Vláda ve středu projedná nová pravidla pro zakládání energetických společenství pro sdílení místně vyrobené elektřiny. Dlouho očekávaná novela energetického zákona by měla umožnit sdílení prostřednictvím distribuční sítě od příštího roku. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oproti původnímu návrhu předloží vládě upravenou verzi, která počítá například s omezením rozsahu energetických komunit. Novela také definuje takzvaného zranitelného zákazníka, který bude mít zvláštní ochranu v případě možného odpojení od odběru. Vyplývá to z materiálů, které má ČTK k dispozici.

  Společní výroba

  Novela navazuje na dosavadní změny, které reagovaly na problémy na energetickém trhu a měly usnadnit využívání obnovitelných zdrojů energie. Návrh proto zavádí energetická společenství jako nové účastníky trhu. Základem těchto společenství, které se stanou právnickou osobou a budou registrovány, bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi členy. Půjde například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako jsou obce, školy, úřady nebo podniky.

  Podle zastánců komunitní energetiky je novela důležitým krokem k zakládání energetických společenství. „Z někdejších spotřebitelů kilowatthodin se postupně stávají i jejich producenti,“ podotkl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie (OZE) Štěpán Chalupa. Podle něj je novela dobrý základem pro celý sektor, jako hlavní však nyní vidí rychlé přijetí návrhu vládou a v parlamentu.

  Důležité je začít

  Dopracování novely uvítal i Svaz moderní energetiky. „Klíčové je vůbec začít s pilotními projekty energetických společenství, získat první zkušenosti a ověřit tak komunitní energetiku v praxi,“ řekl programový ředitel svazu Martin Sedlák.

  Vláda se ve středu bude zabývat návrhem, který je oproti verzi, jež ministerstvo představilo v únoru, v některých záležitostech upravený. Zásadní změnou je zatím dočasné omezení rozsahu a regionální působnosti energetických společenství na 1000 odběrných míst a maximálně tři sousedící obce s rozšířenou působností. Další novinkou je například omezení hlasovacích práv pro členy komunit, kdy každý může mít maximálně desetinový podíl.

  zdroj: ČTK

  Nejnovější články

  Mohlo by se vám líbit...