Recenze společnosti Pražská plynárenská: rozmanité energetické portfolio

Pražská plynárenská ví, že fotovoltaická (FV) technologie hraje klíčovou roli při utváření naší udržitelné budoucnosti. V době rostoucích obav o životní prostředí a vyčerpávání fosilních paliv nabízí fotovoltaika cestu k čistší výrobě energie a snížení emisí uhlíku. Základní princip fotovoltaických systémů spočívá v přeměně slunečního světla na elektřinu bez emisí a závislosti na omezených zdrojích.

Jedna z hlavních výhod fotovoltaiky spočívá v její obnovitelnosti. Sluneční světlo, které je hojným zdrojem, lze využívat v různých prostředích, od střech měst až po odlehlé venkovské oblasti, čímž se demokratizuje přístup k energii. S rozvojem technologií se navíc fotovoltaické panely stávají účinnějšími a nákladově efektivnějšími, což zvyšuje jejich životaschopnost a atraktivitu.

Zavádění fotovoltaických systémů také přispívá k energetické nezávislosti, protože snižuje závislost na nestabilních světových trzích s energií. Zmírňuje environmentální rizika spojená s tradičními zdroji energie a chrání ekosystémy a lidské zdraví. Rozšířené zavádění fotovoltaických systémů navíc stimuluje tvorbu pracovních míst v odvětvích výroby, instalace a údržby, čímž podporuje hospodářský růst.

Dalším významným představitelem distribuce solární energie je Pražská plynárenská. Níže se pokusíme vyzdvihnout činnost společnosti a její přínos pro společnost.

Obsah článku

Pražská plynárenská: pozadí a trocha historie

Pražská plynárenská, významná energetická společnost v České republice, se vydala na svou cestu koncem 19. století, což znamenalo významnou kapitolu v průmyslovém rozvoji země. Společnost Pražská plynárenská, založená v roce 1867, vznikla v době prudce se rozvíjející urbanizace a technologického pokroku. Její vznik byl podnícen rostoucí poptávkou po plynu, rostoucími zdroji energie pro osvětlení, vytápění a průmyslové procesy.

Pražská plynárenská, původně zaměřená na výrobu a distribuci uhelného plynu, sehrála zásadní roli při proměně pražské městské krajiny. Plynová infrastruktura společnosti osvětlovala ulice, domy a podniky a zahájila éru modernizace a zlepšování kvality života.

Čtěte také: BCE – Recenze společnosti

V průběhu let se společnost Pražská plynárenská přizpůsobovala vyvíjejícím se trendům v oblasti energetiky. S přechodem na čistší a udržitelnější zdroje energie společnost diverzifikovala své portfolio, včetně integrace řešení v oblasti zemního plynu a obnovitelných zdrojů energie.

Trajektorie společnosti Pražská plynárenská je příkladem složité souhry mezi energetikou, technologií a společenským pokrokem. Její vznik v 19. století položil základy energetického prostředí, které se nadále vyvíjí a odráží historické souvislosti i budoucí aspirace.

Pražská plynárenská zkušenosti

Pražská plynárenská: služby a možnosti pro zákazníka 

Pražská plynárenská, významná energetická společnost se sídlem v České republice, se vyvíjí s dobou a nabízí komplexní škálu služeb, které uspokojují moderní energetické potřeby. V současné době je společnost klíčovým hráčem v poskytování udržitelných energetických řešení, čímž významně přispívá k energetické bezpečnosti a environmentálním cílům země.

Jednou z hlavních služeb, které společnost Pražská Plynárenská poskytuje, je distribuce zemního plynu. S využitím rozsáhlé infrastruktury společnost zajišťuje stálé a spolehlivé dodávky zemního plynu pro domácnosti, komerční a průmyslové spotřebitele. Plyn přitom slouží nejen k vytápění a vaření, ale také jako palivo pro různé průmyslové procesy.

V souladu s celosvětovými trendy udržitelnosti se společnost Pražská plynárenská zaměřila také na řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Společnost investuje do fotovoltaických elektráren a provozuje je, přičemž využívá potenciál sluneční energie k výrobě elektřiny. Tento závazek k obnovitelným zdrojům energie odráží její odhodlání snižovat emise uhlíku a podporovat čistší zdroje energie.

Kromě toho společnost Pražská plynárenská rozšiřuje své služby nad rámec pouhého poskytování energie. Společnost upřednostňuje energetickou účinnost a nabízí poradenské služby, které klientům pomáhají optimalizovat spotřebu energie a snižovat plýtvání. To je v souladu s širším cílem podporovat odpovědnou spotřebu energie.

Čtěte také: Viessmann – Recenze společnosti

Úplný seznam služeb Pražské plynárenské

Plyn: základem distribučního systému společnosti Pražská plynárenská je rozsáhlá síť potrubí, která protíná celý region. Tyto plynovody jsou precizně navrženy s ohledem na faktory, jako je regulace tlaku, bezpečnostní protokoly a optimalizace průtoku plynu. Jsou zavedeny přísné postupy údržby a monitorování, které zajišťují integritu potrubí a zabraňují únikům, což dále zdůrazňuje závazek společnosti k bezpečnosti a udržitelnosti.

Zemní plyn můžete nakupovat za 3 různé tarify:

 • STANDARD
 • SLEVA 11 %
 • SPOT

Elektřina: přístup společnosti kombinuje pokročilá technologická řešení s přísnými protokoly údržby, které zaručují spolehlivost a bezpečnost distribuční soustavy. Společnost Pražská plynárenská účinně uspokojuje energetické požadavky svých zákazníků, od domácností až po obchodní podniky a průmyslové podniky. Tento závazek se rozšiřuje o přístup zaměřený na zákazníka, který usnadňuje pohotové služby a přesné měření energie prostřednictvím měřicích systémů.

Energie od Pražské plynárenské si můžete koupit v 5 různých tarifech:

 • ELEKTŘINA BEZ ZÁVAZKU
 • ELEKTŘINA 23 PLUS
 • EKO FLEXI (cena je nižší o 5 % než cena produktu ELEKTŘINA BEZ ZÁVAZKU )
 • KOMPLET EKO FLEXI
 • SPOT

CNG: služby společnosti v oblasti CNG zahrnují instalaci, údržbu a provoz čerpacích stanic a umožňují majitelům vozidel využívat čistší a nákladově efektivnější alternativu ke konvenčním palivům. Závazek společnosti Pražská plynárenská k udržitelnosti se odráží v podpoře CNG jako paliva s nízkými emisemi, což přispívá ke snížení uhlíkové stopy a zlepšení kvality ovzduší. Prostřednictvím sítě strategicky rozmístěných stanic CNG zajišťuje společnost pohodlné možnosti tankování pro individuální i užitková vozidla. Kartu CNG můžete získat vyplněním online formuláře na webu. Můžete si také stáhnout aplikaci CNG z webu Pražské plynárenské a budete mít přehled o všech stanicích CNG v Evropě. Prostě ideální možnost, pokud plánujete nějaký výlet.

Fotovoltaika: Pomocí fotovoltaiky využívá společnost sílu slunečního světla k výrobě čisté a obnovitelné elektřiny. Tato technologie zahrnuje instalaci solárních panelů, které přeměňují sluneční světlo na energii, čímž přispívají ke snížení emisí uhlíku a k udržitelnější energetice. Nabídka společnosti Pražská plynárenská v oblasti fotovoltaiky se vztahuje na různé aplikace, od střech obytných domů až po komerční a průmyslové instalace. Investicemi do fotovoltaiky společnost podtrhuje svůj závazek vyrábět energii šetrně k životnímu prostředí a podporuje energetickou nezávislost. Společnost pracuje s Canadian Solar panely, které doplňuje měničem a baterií Growatt. Pražská plynárenská poskytuje prodlouženou záruku na jednotlivé komponenty: Na výkon panelů poskytují 25 let, na střídač 10 let, na baterii 10 let nebo 6 000 cyklů.

Velmi zajímavé je, že Pražská plynárenská je členem Solární asociace. Spolu se státní dotací na fotovoltaiku získáte bonus od Pražské plynárenské ve výši 50 000 Kč.

Tepelné čerpadlo: díky využití pokročilých technologií nabízí společnost efektivní řešení pro potřeby vytápění a chlazení. Tepelná čerpadla fungují na principu přenosu tepla z jednoho prostoru do druhého a využívají obnovitelné zdroje, jako je vzduch a země, k regulaci teploty v interiéru. Pražská plynárenská nabízí nejběžnější typ tepelného čerpadla vzduch-voda.

Vodíkové plnící stanice: plány do budoucna. Společnost Pražská plynárenská se chystá v Praze postavit postupně celkem tři vodíkové čerpací stanice pro motoristy. První z nich bude umístěna v areálu společnosti v Praze 4-Michli, další dvě budou umístěny v rámci velkých logistických areálů. Plnicí stanice budou veřejné, bezobslužné a vhodné pro plnění většího počtu nejen osobních automobilů, ale i nákladních vozidel a autobusů. Budou tak sloužit i vozidlům pražských infrastrukturních firem.

Snahou Pražské plynárenské je v budoucnu poskytovat na svých stanicích „zelený“ bezemisní vodík.

Pražská plynárenská recenze

Co je bezplatná konzultace od Pražské plynárenské

Využití bezplatných konzultací společnosti Pražská plynárenská představuje zajímavou příležitost, jak využít odborných znalostí a zorientovat se ve složitých otázkách energetických řešení. Tato služba, která je určena pro uspokojení různých energetických potřeb, přináší řadu výhod jak pro jednotlivce, tak pro podniky.

Zaprvé, konzultační služba poskytuje přístup ke specializovaným odborným znalostem odborníků, kteří se dobře orientují v energetických technologiích a řešeních. Ať už jste majitel domu, který chce integrovat solární panely, nebo majitel firmy, který se zajímá o efektivní systémy vytápění, odborníci společnosti Pražská plynárenská vám mohou nabídnout poznatky šité na míru, aby odpovídaly vašim cílům a požadavkům.

Za druhé, výběrem této služby učiníte významný krok směrem k udržitelným postupům. Odborníci vám pomohou pochopit a zavést možnosti obnovitelných zdrojů energie, energeticky účinné technologie a úsporná opatření, což v konečném důsledku přispěje ke snížení dopadu na životní prostředí a úspoře nákladů.

Chcete-li si objednat bezplatnou konzultaci s Pražskou plynárenskou, je tento proces jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Můžete navštívit jejich oficiální webové stránky a přejít do sekce konzultace, kde najdete rezervační formulář. Případně se můžete obrátit na jejich zákaznický servis prostřednictvím poskytnutých kontaktních informací a vyjádřit svůj zájem o konzultaci. Zástupci společnosti vás provedou procesem plánování a zajistí, aby vám konzultace vyhovovala a byla přizpůsobena vašim možnostem.

Čtěte také: Recenze společnosti Schlieger

Bezplatné poradenství od Pražské plynárenské nejenže poskytuje přístup k odborným znalostem v oblasti energetiky, ale také otevírá cestu k ekologicky uvědomělým a nákladově efektivním rozhodnutím v oblasti energetiky. Dodržením jednoduchých postupů rezervace můžete využít tento cenný zdroj a vydat se na cestu k udržitelným energetickým postupům.

fotovoltaika, Pražská plynárenská

Pokyny pro budoucí klienty společnosti  Pražská plynárenská

Stát se váženým zákazníkem Pražské plynárenské je jednoduchý a výhodný proces, který vám otevře dveře k řadě energetických služeb. Chcete-li se vydat na tuto cestu, postupujte podle následujících kroků, abyste se bez problémů připojili ke komunitě společnosti Pražská plynárenská:

Kontaktní informace: Začněte tím, že navštívíte oficiální webové stránky Pražské plynárenské nebo se obraťte na zákaznickou linku společnosti. Poskytnou vám potřebné informace a provedou vás procesem přijímání zákazníků.

Výběr produktu: V případě, že se jedná o produkt, který je v obchodě Pražské plynárenské k dispozici, můžete si vybrat z následujících možností: Na základě vašich energetických požadavků prozkoumejte různé produkty a služby, které společnost Pražská plynárenská nabízí. Ať už se jedná o zemní plyn, řešení obnovitelných zdrojů energie, tepelná čerpadla nebo konzultační služby, vyberte si možnosti, které odpovídají vašim potřebám a preferencím.

Podání žádosti: Vyplňte formulář žádosti, který poskytuje Pražská plynárenská. Tento formulář shromažďuje základní informace o vašich energetických požadavcích, lokalitě a kontaktní údaje.

Ověření a schválení: Po podání žádosti tým společnosti Pražská plynárenská zkontroluje a ověří poskytnuté informace. Tento proces zajistí, že doporučené služby odpovídají vašim potřebám.

Smlouva a nastavení: Po schválení obdržíte smlouvu s popisem vybraných služeb, podmínek a souvisejících nákladů. Zkontrolujte a podepište smlouvu a dodržujte uvedené podmínky.

Instalace a aktivace služby: V závislosti na zvolené službě zahájí společnost Pražská plynárenská nezbytné kroky pro instalaci, nastavení nebo aktivaci. Ať už se jedná o instalaci solárních panelů nebo připojení k zemnímu plynu, jejich odborný tým zajistí bezproblémový proces.

Zákaznická podpora: Po celou dobu vaší zákaznické cesty vám bude tým zákaznické podpory společnosti Pražská plynárenská k dispozici v případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby pomoci či údržby.

Dodržením těchto kroků se můžete bezproblémově stát zákazníkem společnosti Pražská plynárenská, využít její rozsáhlou nabídku energetických řešení a připojit se ke komunitě, která se věnuje udržitelným a efektivním energetickým postupům.

Seznam zajímavostí o Pražské plynárenské 

Pražská plynárenská, významná energetická společnost se sídlem v České republice, se může pochlubit bohatou historií a řadou fascinujících faktů, které zdůrazňují její přínos v oblasti energetiky:

 • Historické kořeny: Pražská plynárenská byla založena v roce 1867 a má za sebou více než stoletou historii, což z ní činí jednu z nejstarších energetických společností v regionu.
 • Rozmanité energetické portfolio: Společnost se neomezuje pouze na tradiční energetické služby, ale je průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako je fotovoltaika a tepelná čerpadla, čímž podporuje ekologičtější budoucnost.
 • Udržitelný dopad: Pražská plynárenská aktivně podporuje udržitelnost poskytováním bezplatných konzultací o energeticky účinných postupech, čímž podporuje myšlenku odpovědné spotřeby energie.
 • Stlačený zemní plyn (CNG): Společnost provozuje čerpací stanice na CNG, které nabízejí ekologičtější alternativu pro vozidla a zároveň přispívají ke snížení emisí uhlíku.
 • Rozšiřování infrastruktury: Rozsáhlá distribuční síť společnosti Pražská plynárenská se skládá z plynovodů, které dodávají energetické zdroje, jako je zemní plyn, a zajišťují spolehlivé a efektivní dodávky.
 • Přístup zaměřený na zákazníka: Závazek společnosti ke spokojenosti zákazníků je patrný z její komplexní zákaznické podpory, která pomáhá klientům s dotazy, údržbou a záležitostmi souvisejícími se servisem.
 • Přínos pro komunitu: Pražská plynárenská neposkytuje pouze energetické služby, ale aktivně spolupracuje s komunitami prostřednictvím různých iniciativ a přispívá tak k blahu společnosti, které slouží.
 • Inovace a technologie: Společnost využívá ve své činnosti nejmodernější technologie, jejichž příkladem jsou pokročilé instalace solárních panelů a energeticky účinná řešení.
 • Odpovědnost k životnímu prostředí: Zodpovědnost společnosti Pražská plynárenská za snižování uhlíkové stopy dokládají její investice do projektů obnovitelných zdrojů energie, které odrážejí její závazek zmírňovat změny klimatu.
 • Hospodářský dopad: Díky vytváření pracovních míst, investicím do energetické infrastruktury a podpoře místních podniků hraje Pražská Plynárenská zásadní roli při podpoře hospodářského růstu.

Souhrnně lze říci, že společnost Pražská plynárenská je díky svým rozmanitým energetickým řešením, závazku k udržitelnosti a vlivu na komunitu významným hráčem v energetickém odvětví. Její historická cesta, inovativní přístup a zaměření na blaho zákazníků podtrhují její význam při utváření současného i budoucího energetického prostředí.

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...