MŽP podpoří vznik energetických společenství, mají sdílet obnovitelné zdroje

Zakládání energetických společenství podpoří nová dotační výzva ministerstva životního prostředí (MŽP), na kterou je vyčleněno 98 milionů korun z Národního plánu obnovy. Výzvu k podávání žádostí o peníze dnes novinářům představili zástupci MŽP. Dotace by podle nich měly podpořit sdílení energie z obnovitelných zdrojů. O přidělení peněz se bude rozhodovat ve dvoukolové soutěži, v prvním kole žadatelé představí své záměry, podávat je mohou od 1. prosince do konce ledna.

Energetické společenství a obnovitelné zdroje

Energetické společenství je jedním ze způsobů, jak se spotřebitelé můžou zapojit do výroby elektřiny, využívat by měli obnovitelné zdroje energie. Projekty se budou hodnotit podle záměru, ministerstvo vybere k podpoře minimálně 40 záměrů. Maximální dotace na jeden projekt může být tři miliony korun. Energetická společenství jsou podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) nezbytným předpokladem pro rozvoj komunitní energetiky v Česku.

Komunitní energetika spočívá v tom, že lidé či instituce sdílí energii vyrobenou ve společných výrobnách. V energetickém společenství se spojí spotřebitelé, kteří budou společně investovat do výroby energie, kterou potom budou sdílet. Komunitní energetika napojená na energii ze slunce nebo z větru přináší podle Hladíka výhody. Napojení na obnovitelné zdroje energie snižuje závislost na fosilních palivech a zvyšuje energetickou suverenitu místních komunit. Zároveň má přinést ekonomické výhody pro všechny zapojené do tohoto systému.

„Členové společenství mají zájem společně sdílet přínosy efektivnějšího spotřebovávání energie ze síťových, ale zejména z lokálních obnovitelných zdrojů energie, a budou určitým způsobem také sdílet náklady na výrobu energie z těchto zdrojů. Způsob sdílení je nutné před založením energetického společenství připravit a smluvně zakotvit. Může se to zdát jako drobná podpora, ale jde o docela hodně kroků, které je potřeba promyslet a administrativně připravit,” řekl Hladík.

Dotace

Dotace je určená pro obce, jejich spolky, mikroregiony, malé a střední podniky, domácnosti i například spolky a nadace. Podpora se dělí do kategorií podle toho, jak náročné je společenství založit. Podpora se pro jednotlivé kategorie sčítá. Žadatelé, kteří nejsou plátci DPH můžou získat podporu až 90 procent výdajů, pro plátce DPH může být podpora až 70 procent. Část dotace, konkrétně 60 procent, dostanou žadatelé zálohově, zbytek jim bude vyplacen po realizaci projektu.

Dotaci mohou žadatelé využít na založení energetického společenství, včetně zpracování technických, ekonomických a právních materiálů, a také aktivity potřebné k jeho vzniku. Přispívat se bude i na osvětové a propagační aktivity, jako jsou plánovací workshopy, občanská shromáždění, propagace obnovitelných zdrojů energie v komunitě a v neposlední řadě i činnost koordinátora energetického společenství. Koordinátor energetického společenství je povinný absolvovat školení ke komunitní energetice.

Zdroj: čtk

Nejnovější články

Mohlo by se vám líbit...